Dětské skup​iny

U Mominky

Věnujeme Vám jedinečnou péči jako od maminky

Ze života U Mominky

Ptáci a ptáčci kolem nás

V minulém týdnu jsme se s dětmi zaměřily na ptačí říši, díky čemuž se dozvěděly (a zopakovaly si) mnoho nových informací, jako kteří ptáčci …

Pokračovat ...

Masopustní týden

První únorový týden jsme se podívali na zoubek masopustu. Zabíjačku sice v plánu nemáme, ale masek, těch máme dostatek! Užíváme si …

Pokračovat ...

Kvak a Žbluňk - Divadlo v Dlouhé

Byli jsme v divadle. Opět se nám podařilo získat vstupenky do Divadla v Dlouhé, tentokrát na představení Kvak a Žbluňk jsou Kamarádi. Už cesta byla…

Pokračovat ...

Policie u Mominky

V úterý nás ve skupince navštívila paní policistka s preventivním programem. Děti byly spíše ostýchavé, ale paní policistka si  je získala maňásky …

Pokračovat ...

Ohlédnutí za kouzelným obdobím!

Nejkrásnější svátky v roce. Advent. Vánoce. Tři králové.  Období které bylo protkáno tajemnem, tradicemi a radostí. Na čerty a …

Pokračovat ...

Solná jeskyně - náš relax

Mezi naše pravidelné aktivity patří návštěvy solné jeskyně, které využíváme k načerpání energie, ale také povídání si, zklidnění a vzájemnému …

Pokračovat ...

Učíme se hrou

S "našimi" dětmi jsme se v lednu zaměřili, mimo jiné, na tvary a barvy se kterými se setkáváme dnes a denně. Prvně jsme si zahráli hry na …

Pokračovat ...

"Ježíšek" ve skupince

Ještě před tím, než jsme se s dětmi i rodiči rozloučily na vánoční prázdniny, udělaly jsme si ve skupince naše "Vánoce". Nejprve jsme s…

Pokračovat ...

Canisterapie

Do naší brněnské skupinky pravidelně dochází canisterapeutický tým, díky kterému se naše děti učí přístupu k pejskům, cvičí jemnou i hrubou …

Pokračovat ...

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

S naší dětskou skupinou rádi vyrážíme i na delší výpravy. Letos už podruhé jsme se vydali do Divadla v Dlouhé. Prvně v listopadu na představení O …

Pokračovat ...

Včelař ve skupince

Do skupinky za námi zavítal včelař společně se včelkami, medem, voskem a mnoha dalšími zajímavostmi. Děti se dozvěděly jak včelka …

Pokračovat ...

Návštěva Mikuláše a Anděla

I k nám v pondělí zavítala vzácná návštěva. Děti se na Mikuláše těšily a netrpělivě ho vyhlížely z okna. Když ho uviděly běžely hned otevřít. …

Pokračovat ...

Drak Papírák

S tématem Drak Papírák jsme si užili spoustu zábavy. Jak už název napovídá, věnovali jsme se papírovým drakům. Ty jsme ztvárnili hned v několika …

Pokračovat ...

Čertíku, Bertíku!

Týden, který se nesl ve znamení Mikuláše, anděla a hlavně čertíků. Na ty jsme si hráli, cvičili jako oni, tvořili, dělali logopedická cvičení a …

Pokračovat ...

Lampionový průvod

Jeden listopadový podvečer se Momík, spolu s dětmi a rodiči z naší skupiny, vydal na lampionový průvod v našem okolí. Všichni rozsvítili krásné …

Pokračovat ...

Solná jeskyně

S dětmi se od podzimu začínáme pravidelně vydávat nabírat sílu do solné jeskyně Orchidea, kde si společně s dětmi užíváme příjemnou relaxaci s …

Pokračovat ...

Prší, prší, jen se leje

V souladu s počasím, jsme si pro první dva listopadové týdny vybrali téma, inspirované známou písničkou “Prší, prší, jen se leje”. A o čem jsme si …

Pokračovat ...

Návštěva Zoo

Začátkem října jsme se vydali do brněnské ZOO! Děti zvládly velké cestování na jedničku a úžasně ušly celý výlet po svých (až na závěr s naší …

Pokračovat ...

Návštěva knihovny

V úterý jsme byli s dětmi poprvé v knihovně. Za domovskou jsme si vybrali pobočku v ulici Vikova, kde se nám věnovala moc milá paní knihovnice. …

Pokračovat ...

Září - nový začátek

Jak pokračujeme ve skupince v září? Kromě tématu měsíce září se věnujeme mnoha dalším činnostem.  Jednou z nich je správné držení tužek a …

Pokračovat ...

Nový školní rok zahájen!

Do nového školního roku jsme vkročily pravou nohou. Přivítaly jsme nové děti, které postupně poznávají, jak probíhají dny ve skupince. Jako …

Pokračovat ...

O veliké řepě

Aneb, kterak jsme se měli v září. Kolektiv dětí se nám ustálil a mezi dětmi se vytvořily první vazby. Zvykly si na režim dne a spolupráce při …

Pokračovat ...

Dny otevřených dveří

Pro všechny malé zájemce o místo v naší skupince jsme připravili dva dny otevřených dveří. Přijďte si zdarma vyzkoušet naši školku "nanečisto", …

Pokračovat ...