Dětské skup​iny

U Mominky

Věnujeme Vám jedinečnou péči jako od maminky

Organizace dne

7:00 - 7:30 Ranní aktivita
7:30 - 8:30 Zahájení provozu DS a příchod dětí do jedné třídy
8:30 - 9:15 Společné přivítání a ranní cvičení
9:15 - 9:35 Hygiena a dopolední svačina
9:35 - 10:15 Dopolední program
10:15 - 11:45 Pobyt venku
11:45 - 12:15 Hygiena a oběd
12:15 - 12:30 Vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů, příprava na klidové aktivity a odpočinek
12:30 - 14:00 Odpočinek a klidové aktivity
14:00 - 14:30 Hygiena a odpolední svačina
14:15 - 14:30 Vyzvedávání dětí a ukončení provozu DS
14:30 - 16:30 Odpolední program