Dětské skup​iny

U Mominky

Věnujeme Vám jedinečnou péči jako od maminky

Organizace dne

7:30 - 9:00 Příchod dětí do DS
9:00 - 9:15 Společné přivítání a ranní cvičení
9:15 - 9:35 Hygiena a dopolední svačina
9:35 - 10:15 Dopolední program
10:15 - 11:45 Pobyt venku
11:45 - 12:30 Hygiena a oběd
12:15 - 12:45 Vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů, příprava na klidové aktivity a odpočinek
12:45 - 14:00 Odpočinek a klidové aktivity
14:00 - 14:30 Hygiena a odpolední svačina
od 14:30 Vyzvedávání dětí
14:30 - 15:00 Odpolední program
15:00 Ukončení provozu dětské skupiny
15:00 - 18:00 Odpolední program nad rámec dětské skupiny