Dětské skup​iny

U Mominky

Věnujeme Vám jedinečnou péči jako od maminky

Kroužky

V naší dětské skupině U Mominky v rámci odpolední aktivity  probíhají tři týdenní zájmové kroužky o délce 45 minut. V rámci dopolední aktivity probíhají dvojtýdenní kroužky.
 

Týdenní kroužky

Hopík

lektorka Míša

pondělí

Pohybový kroužek plný správného pohybu, básniček a písniček. Postupně se naučíme vnímat své tělo a rytmus nebo správné dýchání. Budeme poslouchat různé druhy hudby, od vážné hudby po moderní a děti se fyzicky seznámí s různými hudebními nástroji, budeme se učit protahovat, cvičit, tancovat, ale hlavně se budeme bavit! 

Šikulíci

lektorka Týna

středa

Kroužek zaměřený na výtvarné a kreativní činnosti. Děti se hravou formou seznámí s barvami, tvary a různými výtvarnými technikami. Vyzkoušíme si techniky malování, kreslení, stříhání, lepení i netradiční techniky jako je malování na textil, barvy na sklo, keramickou hlínu a další. Zaměříme se na správné držení tužky, pastelky, štětce, míchání barev a jemnou motoriku celkově. Volba témat bude v souladu s ročním obdobím. 

Slavíčci

lektorka Anička

čtvrtek

Pro děti, které rády zpívají, snaží se hrát na nástroje nebo je zkrátka baví hudba, máme v nabídce hudební kroužek. S dětmi budeme zpívat (nejen) u klavíru, učit se základní noty a třeba s i založíme vlastní dětskou kapelu U Mominky. Těšíme se, na naše nové hudebníky, které provedeme hudebním světem a to vše s úsměvem a legrací. 

Dvoutýdenní kroužky

v rámci dopoledního programu

Canisterapie

Ve spolupráci s odborným canisterapeutickým týmem děti budeme seznamovat hravou a nenucenou formou s pejsky a péčí o ně, vyzkoušíme si správné chování v přítomnosti zvířat a procvičíme společně jemnou i hrubou motoriku. 

Vaření

Nejen pro malé kuchtíky, ale pro všechny děti, které mají rády zábavu, tvoření a dobré jídlo, bude kroužek zaměřený primárně na studenou kuchyni. Děti si vyzkouší různé techniky, správné držení kuchyňského náčiní a kuchařské techniky. Také procvičíme jemnou motoriku a za odvedenou práci nás bude čekat chutná odměna. Vařit budeme i s námi vydanou Momíkovou kuchařkou.

Jóga

Děti seznámíme se základními prvky jógy, zaměříme se na dýchání, správné držení těla i cviky, které nám protáhnou zábavnou a příjemnou formou naše těla. Děti se naučí relaxaci, zklidnění a vnímání sebe sama.